Ny som leder, eller bare litt nysgjerrig?

Velkommen til vårt lederskapsutviklingsprogram for førstegangsledere!

Er du en ny leder som ønsker å utvikle deg og bli en verdiskapende kraft i din rolle? Eller er du rett og slett nysgjerrig på lederrollen? Da er du på rett sted. Vi tilbyr et skreddersydd lederskapsutviklingsprogram for førstegangsledere. Gjennom våre seks dagssamlinger får du både selvinnsikt og ledelseskompetanse som vil hjelpe deg med å lykkes i lederrollen på en måte som både dine nye medarbeidere – og dine overordnede – vil sette pris på!

EN UFORPLIKTENDE PRAT OM

Hva får jeg igjen for dette?

Hvordan vil deltakelse på dette programmet gi meg bedre muligheter til å lykkes som leder? Dette og flere spørsmål gir vi deg gjerne svar på når du avtaler en tid for en prat - helt uforpliktende...

 

avtal en tid med oss

International business team holding a terrestrial globe in a meeting

Etter gjennomført program skal du

  • ha tilegnet seg god forståelse for rollen og forventningene til den
  • kjenne seg selv enda bedre (innsikt og trygghet)
  • ha utviklet nødvendig kompetanse og innsikt for å kunne fylle lederrollen på best mulig måte

Programmet går over 15-18 uker og består av 6 fysiske samlinger à 6 timer (10.00-16.00). Vi arrangerer også korte digitale møter mellom samlingene. Innholdet er en kombinasjon av teori, refleksjon og praktisk trening. Deltakerne får oppgaver mellom samlingene, må forberede seg og foreta løpende egenevaluering.

Vi inviterer deg til å delta i vårt lederskapsutviklingsprogram og føle deg godt rustet for lederrollen og til å oppleves som en dyktig og effektiv leder. Vårt erfarne team av konsulenter vil veilede deg gjennom programmet og hjelpe deg med å utvikle dine ferdigheter og kompetanse. Ta det første skrittet mot en vellykket lederkarriere og kontakt oss i dag for å få mer informasjon om vårt program. Sammen kan vi bidra til at din inngang i lederrollen blir en suksess.

Bli med oss og oppdag ditt fulle ledelsespotensiale!

Første samling - Overgangen

Denne aller første samlingen er en spennende start på reisen mot å bli en suksessfull leder. Her vil vi først og fremst bli kjent med hverandre. Du får muligheten til å presentere deg kort, og vi vil skape en inkluderende og inspirerende atmosfære.

Vi vil utforske overgangen fra å være en fagperson til å bli en leder. Det handler om et identitetsskifte og et skifte i måten du leder på. Vi vil reflektere over disse endringene og bli bevisst hva det betyr både for deg som leder og for medarbeiderne dine.

I løpet av samlingen vil vi også se nærmere på de ulike ledelsesmessige arenaene og forskjellen mellom ledelse og administrasjon. Du vil oppdage at lederjobben er noe annet og mer enn bare fagjobben du tidligere har hatt.

En viktig del av å være leder er å forstå forventningene som andre har til rollen din. Vi vil hjelpe deg med å utarbeide en personlig interessentanalyse og forventningskartlegging. Dette vil øke bevisstheten din rundt lederrollen i forhold til andre og hjelpe deg med å utvikle ditt eget økosystem.

Selvledelse og prioriteringer er avgjørende for effektivt lederskap. Vi vil introdusere deg for flere nyttige verktøy som hjelper deg med å bli bevisst din egen tidsbruk og betydningen av riktig prioritering.

Tilbake til kapitteloversikten

Andre Samling - Lederstiler

I samling to vil vi gi deg en solid forståelse av ledelsesteori og -stiler. Vi introduserer deg for ulike teorier, som for eksempel transformasjonsledelse og situasjonsbetinget ledelse. Vi diskuterer styrker og svakheter ved hver tilnærming og hjelper deg med å forstå din egen lederstil. I denne samlingen vil du kunne utforske egne preferanser, styrker og svakheter, lederstiler og emosjonell intelligens. Vi vil hjelpe deg med å utvikle din individuelle ledelsesplattform og øke bevisstheten rundt ditt eget lederskap.

Tilbake til kapitteloversikten

Tredje Samling - Kommunikasjon

Effektiv kommunikasjon er avgjørende for ledere, og derfor dekker vårt program også kommunikasjonsferdigheter. Vi fokuserer på strategier for effektiv kommunikasjon, inkludert aktiv lytting, empati og tydelig og presis formidling. I samling tre vil vi fokusere på hvordan du kan bli en bedre kommunikator. Vi vil se på viktigheten av kontekst og hvordan du kan utvikle din kommunikasjon gjennom å være bevisst ulike tilnærminger og modeller. Vi vil også utforske kraften av spørsmål og betydningen av psykologisk trygghet.

Back to Chapter Overview

EN UFORPLIKTENDE PRAT OM

Hva får jeg igjen for dette?

Hvordan vil deltakelse på dette programmet gi meg bedre muligheter til å lykkes som leder? Dette og flere spørsmål gir vi deg gjerne svar på når du avtaler en tid for en prat - helt uforpliktende...

 

avtal en tid med oss


Fjerde Samling - Feedback

Samling fire vil ta for seg feedback, den nødvendige samtalen, endring og SMARTe mål. Du vil lære hvordan du gir og tar imot feedback på en konstruktiv måte, håndtere samtaler på riktig tidspunkt, forstå og håndtere endringer, og sette mål for deg selv og andre. Delegering er en annen viktig ferdighet for ledere. Vårt program inkluderer diskusjoner om effektiv delegering, herunder hvordan du tydeliggjør forventninger og gir tilbakemeldinger.

Tilbake til kapitteloversikten

Femte Samling - Beslutninger & Endring

I samling fem vil vi dykke dypere inn i endringskompetanse, ledelse av og i endring, mobilisering av gjennomføringskraft, barrierer og strategier, samt teknologiens innvirkning på ledelse og samarbeid. Som leder må du kunne ta beslutninger som påvirker teamet ditt, organisasjonen og interessentene. Derfor inkluderer vårt program øvelser som hjelper deg med å utvikle beslutningstakingsevnen din og forstå faktorene som påvirker beslutningsprosessen.

Tilbake til kapitteloversikten

Sjette Samling - Strategi med mere... 

Til slutt, i Samling 6, vil vi fokusere på strategi og bærekraft. Vi vil forstå hva strategi og strategisk tenkning innebærer, samt reflektere over visjon, misjon, verdier og kritiske suksessfaktorer. Vi vil også se på eksterne drivkrefter og verdikjedeforståelse. I denne avsluttende samlingen vil vi også oppdage hvilke konsekvenser generativ AI vil ha for ledelse.

Gjennom dette utviklingsprogrammet vil du bli rustet til å bli en dyktig og effektiv leder. Vi ser frem til å ta denne reisen sammen med deg og avslutte programmet med en oppsummering, erfaringsdeling, refleksjon og planlegging for din videre individuelle utvikling.

Tilbake til kapitteloversikten

 

...OG VI LEVERER OGSÅ SKREDDERSYDDE PROSESSER INNENFOR OMRÅDER SOM

 

Scenarioer & Strategi 

Strategisk foresight som et redskap for å forstå en kompleks verden og som grunnlag for å skape robuste strategier

 

Les mer...

Back view image of businessman drawing graphics on wall

 

 

Organisasjonsutvikling og endringsprosesser 

Vi mennesker kan skape mirakler og overgå de mest ambisiøse mål, men vi kan også ødelegge den perfekte planen ved rett og slett ikke å bry oss. Mange ledere opplever at å få medarbeidere med på laget er den største utfordringen av alle. Å utnytte kraften som ligger i menneskene rundt oss og å frigjøre mer av potensialet, er fremtidens største konkurransefortrinn.

Les mer...

Happy group of students with thumbs up

 

 

Team- og ledelsesutvikling 

Hva er det som gjør at noen team er mer effektive?

Å forstå hvor og hvordan teamet skaper verdi er avgjørende. Vi leverer prosesser over 6 til 18 måneder der vi hjelper teamet ditt til å forstå hvordan dere kan øke verdiskapningen dramatisk for organisasjonen - for teamet og for det enkelte medlemmet av teamet. 

 

Les mer...

Successful woman leading a business group and looking happy